Carousel Example

เครื่องบดแกลบ รุ่น LG 02     
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกและดูดเมล็ดลีบ รุ่น TS 05    
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องคัดแยกข้าวกล้อง รุ่น TV 04
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก รุ่น TV 03
ติดต่อเจ้าหน้าที่

สถานที่ออกบูท

THAIFEX 2018

World of Food Asia

อิมแพค เมืองทองธานี

29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561

งานกาชาดประจำปี 2561 จังหวัดราชบุรี 

23 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
สถานที่ออกบูท วันที่ออกบูท

THAIFEX 2018

World of Food Asia

อิมแพค เมืองทองธานี

29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561

งานกาชาดประจำปี 2561 จังหวัดราชบุรี 

23 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จำกัด