Carousel Example

เครื่องสีข้าวกล้อง รุ่น NW 250
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวขาวรุ่นประหยัด ECO
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวขาวและข้าวกล้อง รุ่น NW1000 TURBO
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เครื่องสีข้าวขาวข้าวกล้องชุมชน รุ่น M-1
ติดต่อเจ้าหน้าที่

สถานที่ออกบูท

วันหยุดประจำปี

13 ตุลาคม 2561

วันหยุดประจำปี

12 สิงหาคม 2561

งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 30 ก.ค - 5 ส.ค 2561

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก บูธ A21-A22

30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561
สถานที่ออกบูท วันที่ออกบูท

วันหยุดประจำปี

13 ตุลาคม 2561

วันหยุดประจำปี

12 สิงหาคม 2561

งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 30 ก.ค - 5 ส.ค 2561

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก บูธ A21-A22

30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จำกัด