เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์อีคอมเมิร์ชสำเร็จรูป

บทความน่ารู้ » เครื่องสีข้าวของนาทวีในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ค้นหาบทความ : เลือกกลุ่ม

วท.เปิดตัวเครื่องสีข้าวครัวเรือน จากช่อง Nation TV

https://www.youtube.com/watch?v=nB-XYQ_j_h0 ในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ ทางกระทวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เสนอเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เป็นทางเลือกเพื่อช่วยให้เกษตรกร สีข้าวขายเองได้

เครื่องสีข้าว NANO 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

https://www.youtube.com/watch?v=ozv8Pj6nL_E รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2558 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จำกัด

เครื่องสีข้าวขาว ข้าวกล้อง และข้าวซ้อมมือ จากบริษัทนาทวี ในรายการ Smart SME Channel

https://www.youtube.com/watch?v=bN0_cWACGJA เครื่องสีข้าวขาว ข้าวกล้อง และข้าวซ้อมมือ จากบริษัทนาทวี ในรายการ Smart SME Channel

เครื่องสีข้าวครัวเรือนจิ๋ว ไปสาธิตที่งานพลังงานยั่งยืน ปตท 84 ตำบลที่แม่ออน เชียงใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=MKDVQIfSvZc โดยนาทวีเทคโนโลยี นำเครื่องสีข้าวครัวเรือนจิ๋ว ไปสาธิตที่งานพลังงานยั่งยืน ปตท 84 ตำบลที่แม่ออน เชียงใหม่ วันที่ 18-20 กพ. 2554

เครื่องสีข้าวจากบริษัทนาทวี ในรายการ Billionaire inventor นักประดิษฐ์พันล้าน

https://www.youtube.com/watch?v=5jw5n0SHAds สิ่งประดิษฐ์ "ขัดสีฉวีข้าว" เครื่องสีข้าวได้ง่ายๆในบ้านคุณ!!! ออกอากาศวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2555 20.00-21.00 น. ทางช่อง workpoint TV

เครื่องสีข้าวจากบริษัทนาทวี ในงานแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ SMEs

https://www.youtube.com/watch?v=Z3HV714sScQ งานแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อไทย SMES วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่คลองผดุงกรุงเกษม โดนมีนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าเยี่ยมชม