เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์อีคอมเมิร์ชสำเร็จรูป

คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่ Model M-1

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/P2bD7Hv8UZU" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

เครื่องสีข้าว Model M-1

เครื่องสีข้าวสมบูรณ์แบบ ใช้งานง่า

สีได้ทั้งข้าวกล้อง ข้าวขาว และข้าวซ้อมมือ

สีข้าวเปลือกได้  200 - 250  กิโลกรัม/ชั่วโมง  

เปอร์เซ็นหักน้อย ได้ต้นข้าวมาก

ทำความสะอาดข้าวเปลือก แยกข้าวกล้อง

แยกรำข้าว ปลายข้าวและแกลบในตัว

สามารถปรับความขาวของข้าวได้ตามต้องการ 

เหมาะสำหรับกลุ่มแม่บ้าน ชุมชนและประชาชนทั่วไป

นำไปรับจ้างสีข้าวหรือสีข้าวจำหน่าย

มอเตอร์  4 ตัว    รวมกัน  4.75  แรง   220  โวลต์

ต้องการหม้อไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ ขึ้นไป

น้ำหนักเครื่อง  525 กิโลกรัม

อัพเดทล่าสุด: 6 ธันวาคม 3103 อ่านแล้ว: 20