เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์อีคอมเมิร์ชสำเร็จรูป

เครื่องสีข้าวครัวเรือนจิ๋ว ไปสาธิตที่งานพลังงานยั่งยืน ปตท 84 ตำบลที่แม่ออน เชียงใหม่

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MKDVQIfSvZc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

อัพเดทล่าสุด: 4 ธันวาคม 3103 อ่านแล้ว: 21