เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์อีคอมเมิร์ชสำเร็จรูป

สินค้าของเรา » เครื่องคัดแยกข้าวเปลือก

เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก พร้อมดูดเมล็ดลีบ
รหัสสินค้า : TS 05

เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก พร้อมดูดเมล็ดลีบ

เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก ใช้ทำความสะอาดข้าวเปลือกก่อนนำไปสีข้าว คัดแยกเศษฟาง เม็ดหิน ผงฝุ่น ด้วยแผ่นตะแกรง 2 ชั้น (สิ่งเจือปนขนาดใกล้เคียงเมล็ดข้าวเปลือก ไม่สามารถคัดแยก
เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก
รหัสสินค้า : TV 03

เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก

เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก ใช้ทำความสะอาดข้าวเปลือกก่อนนำไปสีข้าว คัดแยกเศษฟาง เม็ดหิน ผงฝุ่น ด้วยแผ่นตะแกรง 2 ชั้น (สิ่งเจือปนขนาดใกล้เคียงเมล็ดข้าวเปลือก ไม่สามารถคัดแยก