เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์อีคอมเมิร์ชสำเร็จรูป

สินค้าของเรา » เครื่องคัดแยกข้าวสาร

เครื่องคัดข้าวสาร
รหัสสินค้า : TV 02

เครื่องคัดข้าวสาร

เครื่องคัดข้าวสาร คัดแยกเม็ดข้าวที่ดีกับปลายข้าวออกจากกัน คัดข้าวสารได้ประมาณ 150 - 180 กิโลกรัม/ชั่วโมง สามารถปรับความละเอียดในการคัดข้าวสารได้ เสียบปลั๊กไฟใช้งานได้ทันที