เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์อีคอมเมิร์ชสำเร็จรูป

สินค้าของเรา » เครื่องสีข้าว ขนาดใหญ่

เครื่องสีข้าว กล้อง ข้าวขาว ข้าวซ้อมมือ
รหัสสินค้า : M 1

เครื่องสีข้าว กล้อง ข้าวขาว ข้าวซ้อมมือ

เครื่องสีข้าวสมบูรณ์แบบ ใช้งานง่าย สีได้ทั้งข้าวกล้อง ข้าวขาว และข้าวซ้อมมือ สีข้าวเปลือกได้ 200 - 250 กิโลกรัม/ชั่วโมง เปอร์เซ็นหักน้อย ได้ต้นข้าวมาก ทำความสะอาดข้าวเปลือ