เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์อีคอมเมิร์ชสำเร็จรูป

สินค้าของเรา » เครื่องสีข้าว ขนาดกลาง

เครื่องสีข้าวกล้อง
รหัสสินค้า : NW 500

เครื่องสีข้าวกล้อง

เครื่องสีข้าวกล้อง สีข้าวเปลือกได้ 150-170 กิโลกรัม/ชั่วโมง เหมาะสำหรับกลุ่มแม่บ้าน ชุมชนและประชาชนทั่วไป นำไปรับจ้างสีข้าวหรือสีข้าวจำหน่าย ติดตั้งล้อที่ฐานเคลื่อนย้ายได้สะดว
เครื่องสีข้าว กล้อง และ ข้าวขาว
รหัสสินค้า : NW 2000 TURBO

เครื่องสีข้าว กล้อง และ ข้าวขาว

เครื่องสีข้าวขนาดย่อม ใช้งานง่าย สีไว กินไฟน้อย สีได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว สีข้าวเปลือกได้ 150 - 170 กิโลกรัม/ชั่วโมง แยกรำข้าว ปลายข้าวและแกลบในตัว